தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்த்து

அதர்ப்பட யாத்தலொடு அனை மரபினவே (தொல்: பொருள்: மரபியல்: 98)

 

பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்

தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் (பாரதியார்)


உரைகள்  (தமிழாக்கம்)

Alexander

புறப்படுங்கள்!

Ambedkar, B. R

இந்திய அரசியல்யாப்பு

Engels, Frederick

மார்க்ஸ் மறைவு - இரங்கலுரை

Che Guevara

ஐ. நா. உரை

Gopalkrishna Gandhi

இலங்கை - ஓராண்டு

Greta Thunberg

காலநிலை மாற்றம்

Jawaharlal Nehru

விதியுடன் பூண்ட உறவு

Jayampathay Wickramaratne

செல்வநாயகம் நினைவுரை

Malala, Yousafzai

ஐ. நா. உரை

Martin Luther King

நான் காணும் கனவு

Nelson Mandela

நீதிமன்றின் முன்

Nihal Jayawickrama

நாட்டை நலம்பெற வைத்தல்

Nihal Jayawickrama

நிறைவேற்று ஜனாதிபதி  மாயை

Pericles (495-429 BCE)

மறவர் மாண்புரை

Sampanthan. R.

வாக்கா? துவக்கா?

Seattle, Chief (1786-1866)

பதிலுரை

Socrates (471-399 BCE)

நீதிமன்றின் முன்

Sumanthiran. M. A.

நாடாளுமன்ற உரை

Uru Warige Wanniya Aththo

நேர்முகம்

Vivekananda, Swami

உலக சமய மாநாடு (சிக்காகோ)

Wigneswaran. C. V

"ராஜபக்சா: சிங்கள சுயபடம்"

Wigneswaran. C. V

கண்ணபிரான் நினைவுரை

கட்டுரைகள் (தமிழாக்கம்) 

Bill Keller

அறிவார்ந்தோரும் சர்வாதிகாரமும்

Dinyar Patel

தாதாபாய் நவரோஜி

Gamini Keerawella

போருக்குப் பின்னர் இலங்கை

Gamini Keerawella

13வது திருத்தம்

Francine du Plessix Gray

மாயக்கோவஸ்கி

Izeth Hussain

அரச இனவாதம்

Izeth Hussain

இந்திய – இலங்கைப் பிரச்சனை?

Izeth Hussain

இலங்கை இனச்சிக்கல்

Jayawickrama, Nihal

நிறைவேற்று ஜனாதிபதி

Jonathan Power

தேசியவாதம் பயங்கரமானது

Laksri Fernando

இனத்துவம் - மானுடம்

Laksri Fernando

இனத்துவ முரண்பாடு

Lasantha Wickrematunga

பிறகு என்னைத் தேடி வந்தார்கள்

Maria Margaronis

சாவித்திரி தேவி

McConnell, Deirdre

இனப்படுகொலை

Motoo Noguchi

இலங்கையில் மீளிணக்கம்

Priyath Liyanage

யாழ் சுமந்த பையன்

Robina P. Marks

தங்கம்மாவும் நெருடாவும்

Ron Ridenour

இடமிருந்து வலம்

Russell - Einstein Manifesto

அணுவாயுதப் போர்

Stone, I. F.      

சாக்கிரட்டீஸ்: ஒரு மீள்நோக்கு

Tisaranee Gunasekara

என்ன இலங்கை இது?

Tisaranee Gunasekara

மகாவம்சம் பீடித்த மாந்தர்

Victor Ivan

மூர்க்கத்தின் தோற்றுவாய்

Vivekananthan, C. V.

இணைப்பாட்சி முறைமை

Wendy Forrest

ரோசா லக்சம்பேர்க்

Wignesan, T.

கவிஞர் தம்பிமுத்து

கதைகள் (தமிழாக்கம்) 

Herodotus (484–425 BCE)

அந்தப்புரம்

Narayan, R. K.

சங்கீத வியாபாரம்

William Boyd

கனவும் நனவும்

கவிதைகள் (தமிழாக்கம்) 

A Chechen song

என் புதைகுழி

Amarushataka

இரவின் இன்பங்கள் நூறு

An anonymous poet

காமசூத்திரம்

Cabazares, J.

உண்மையான அமைதி

Hiran Bansode

பெண்

Howard Zinn

எங்கள் பிரச்சனை

Kalil Gibran

உங்கள் பிள்ளைகள்

Martin Niemoller

முதலில் யூதரைத் தேடி

Shakespeare

உலகம் ஒரு நாடக மேடை

Shakespeare

உள்ளத்துள் உறையும் கவிதை

Tagore

உள்ளத்தில் அச்சமின்றி

மணி வேலுப்பிள்ளை (கதைகள்) 

எங்கள் ஊரின் பொற்காலம்

கனடாவில் நாகம்மா

நாவலர் விடைபெற்ற கதை

மொழிபெயர்ப்பாளர்

Regina versus Bovina

மணி வேலுப்பிள்ளை (கட்டுரைகள்) 

அலந்தே

ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு

செல்வம் அருளானந்தத்தின் எழுதித் தீராப் பக்கங்கள்

சோவியத் ஒன்றியத்துக்கு என்ன நடந்தது?

தமிழ் நடை மீட்சி

தமிழ்ச் சொல்லாக்க முன்னோடிகள்

தெங்-சியாவோ பிங்

நித்தியானந்தனின் 'கூலித்தமிழ்'

பொலிகுதிரை ஈந்த அரியணை

மங்களநாயகம் - 'நொறுங்குண்ட இருதயம்'

மொழிபெயரியல்பு

மொழியின் முன் ஆணும் பெண்ணும் சமன்

மொழியினால் அமைந்த வீடு

விபுலாநந்தரின் கலைச்சொல்லாக்க வழிமுறைகள்

ஜெயமோகனின் 'நூறு நாற்காலிகள்'

ஜோன் எச். மார்ட்டின் - யாழ்ப்பாணக் குறிப்புகள்

ஹோ-சி-மின்

1983 யூலை 25

A Path to Purposeful Living by V. P. Palam

The Heritage of Fine Arts

மணி வேலுப்பிள்ளை (ஒலியொளி)

எழுதித் தீராப் பக்கங்கள் (செல்வம் அருளாநந்தம்)

கண்ணில் பட்டதும் காதில் விழுந்ததும் (1) 2015-09-26

கண்ணில் பட்டதும் காதில் விழுந்ததும் (2) 2015-09-25

கண்ணில் பட்டதும் காதில் விழுந்ததும் (3) 2020-09-25

மரபுத்தொடர்கள்,  2020-08-16

கூற்றுகள், 2020-07-18

          

No comments:

Post a Comment